В ЛЕВА

 

В ДОЛАРИ

 

 

 

 "РОЯЛ ТРАВЕЛ СВЕТИМЕКС” ООД

 

 "РОЯЛ ТРАВЕЛ СВЕТИМЕКС” ООД

Райфайзен БАНК

 

 ТОКУДА БАНК АД

 Клон СОФИЯ

 

 Офис Триадица

 Банков код RZBBBGSF

 

 Банков код  CREXBGSF

 Сметка в лв.:

BG61RZBB91551006765175

 

 Сметка в долари:

BG85CREX92601110516200


* Уважаеми клиенти, при нареждане на банков превод моля, отразявайте в „Основание за превода” за каква услуга превеждате сумата!