Съдебно решение:     7921/2003 г. на СГС

Булстат:      131131963

Удостоверение  за туристическа дейност

 Туроператор – регистрационен  № 05408    

от Министерство на Икономиката

 

Отговорност на туроператора

        Застрахователна полица  № 1316013160132140000001   
АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ - ЗАД